f

2009-07-18


Blev en tur till Nossan. Hade hoppats på att ta någon eller några utav färna, stäm, faren, vimma eller asp. Det blev mest massvis utav björkna.


Gick över och försökte på asp men blev bara en liten gädda.

Övriga arter som fångades var braxen och mört.
Categories: ,

0 kommentarer:

Subscribe to RSS Feed