f

2009-08-26

52 arter återstår innan målet är nått. Tänkte lista de 52 arter som jag tror är mest realistiska att fånga för att uppnå detta mål.

Fortsätter med nummer 36-40.

Om jag förstått det rätt skall det finnas ställen i Öresund där man kan rikta fisket efter denna art. Var i Öresund vet jag däremot inte. Andra fångster man hört talas om är väl ofta rena bonusfångster. Har själv sett död sjurygg i Billdalsområdet. Svårighet 8/10.

Skarpsill, Sprattus sprattus
Trodde länge jag redan hade den här fisken på listan. Blev osäker om det verkligen var skarpsill och strök den. Visade sig sedan att det antagligen var sill. Borde inte vara en omöjlig art. Skall ju finnas väldigt gott om skarpsill. Dom verkar vara utspridda. Jag har sett en fångas i Gullmarn bland all annan sill. Svårighet 4/10.

Skäggtorsk, Trisopterus luscus
Vet att det fångades många ett år ute vid Måseskär. Vet inte om det är lika bra där längre. Svårighet 6/10.

Enda hoppet för slätvar är väl Öresund. Eller om man skulle få till en riktigt bonusfångst på något annat ställe. Svårighet 6/10.

Skall finnas i ett vatten som ligger väldigt nära mig. Har varit nere och spanat ett tiotal gånger och bara sett en spigg. Långt från säkert att detta var småspigg, storleken tydde mer på storspigg. Med lite planering borde det dock gå att hitta platser ganska lätt? Svårighet 4/10.

0 kommentarer:

Subscribe to RSS Feed