f

2009-09-27DOKUMENT UTIFRÅN Torskens framtid i Östersjön hänger på en skör tråd. Trots det dumpar svenska och utländska fiskare tonvis med död torsk varje vecka. Med unika undervattensbilder och alarmerande nya uppgifter berättar Folke Rydén och Richard Solarz om framtiden för en av Östersjöns viktigaste resurser. SVT2 sön 27 sep kl 22.00

Jan Olsson skriver på sin "blogg":
Jag menar att i kustnära bohusvatten är torskläget mycket värre än i Östersjön. Men det talar beslutsfattarna tyst om. Där har fiskebeslutsfattarna via kontinuerlig acceptans av massfångstredskap helt knockat lokala torskbestånd. Att sådana existerade och levde ett avgränsat liv i Skagerrak-fjordarna finns beskrivet för 50 år sedan i fiskelitteraturen. Nu är fjordbottnar aktuella som dumpningsstationer för giftiga muddermassor bland myndigheterna.

Det är tyvärr bara att instämma.

0 kommentarer:

Subscribe to RSS Feed