f

2009-12-06

Sik

Coregonus lavaretus

Vikt
625 gram

Kommentar
Fisken på bilden togs för några år sedan. Den föll för en stor svart fluga (som syns på bilden) som under nattfiske efter havsöring.

Ibland sägs det att det finns flera olika arters sikar i Sverige. Alla verkar inte helt överrens om detta visserligen, hur den officiella statusen är just nu vet jag inte riktigt. Jag kommer nog bara räkna sik som en art. Krävs väl mer eller mindre DNA-analys för att särskilja dom olika arterna, om det nu är olika arter.

Det finns tidvis gott om mindre sik i mina hemmavatten men dom kan vara svåra att komma till tals med. Det här är den största som kommit upp även om jag har sett sik som troligen är uppe och snuddar kilostrecket.

Siken på bilden klarade tyvärr inte återutsättningen, detta är något siken verkar lite känslig mot. Ofta ligger dom livlösa flytandes i ytan när man släpper tillbaka dom. De flesta gångerna simmar dom dock tillbaka ner efter en stunds vila.
Categories: ,

7 kommentarer:

Joacim sa...

Två arter ska det finnas enligt mina källor. Sik och storskallesik, den senare finns bara i någon enstaka sjö i norrland och är fridlyst. Övriga sikar kommer troligtvis att räknas som en enda art i nya nationalnyckeln som kommer om några år.
Egentligen är sikarna troligtvis mitt i en massa artbildningsprocesser, men att klassificera dem som olika arter blir komplicerat eftersom varje större sjö i princip skulle få egna arter. Det skulle bli inflation i sikarter och omöjligt att hålla reda på.
P.g.a. detta är siken en av de absolut mest intressanta fiskarna ur evolutionär synpunkt!

/Jocke

Patrik sa...

Intressant, tack för infon!

Patrik sa...

Vet du förresten varför man väljer att klassa just storskallesik som en egen art och inte dom andra?

Joacim sa...

Jag har för mig att man tror att storskallesiken (Coregonus peled) härstammar från öster medan resten av sikarna (Coregonus lavaretus sensu lato ["i vid bemärkelse"]) kommer söder ifrån efter istiden. Storskallesik har sitt normala utbredningsområde öster om Ural och fisken som finns där är distinkt skiljd från den europeiska siken.

Jag vet att det finns äkta storskallesik inplanterad i Finland. De svenska ska dock vara av vild härkomst. Frågan är dock om de svenska verkligen är riktiga storskallesikar eller om det är en speciell typ av vanlig europeisk sik som utvecklats på plats och bara liknar storskallesiken väldigt mycket.

Jag letat men inte hittat någon studie av DNA, jag har dock hört att det finns en undersökning gjord. Jag tror som sagt att det kommer att klargöras i Nationalnyckeln om fisk, tyvärr så dröjer det fortfarande några år innan publicering av den volymen...


Siken på bilden är nog en "älvsik" eller vandrande sik (C. lavaretus lavaretus) , jag antar att den är tagen utanför Göta älv någonstans, har själv fått sik där.

Patrik sa...

Tack igen, intressant. Dom är luriga sikarna. Ja fisken på bilden är fångad hyfsat nära Göta älv (Askims"fjorden").

När vi ändå håller på kan vi väl beta av rödingarna också :)
Är det fortfarande två rödingarter man pratar om (förutom bäckröding och kanadaröding) - storröding och fjällröding?

Joacim sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Joacim sa...

Det är ett liknande problem med rödingarna även om de kanske inte varierar så mycket som sikarna. Det verkar inte finnas några definitiva artbarriärer och alla "arter" ser ut att kunna fortplanta sig med varandra (precis som alla sikar/siklöjor).

Som det ser ut nu särskiljer man ändå på två svenska arter, fjäll- och storröding precis som du skriver. Även här kommer säkert Nationalnyckeln att definiera hur vi ska benämna dem framöver...

Subscribe to RSS Feed