f

2010-01-04

Börjar bli dags att sätta upp lite årsmål för 2010 gällande nya arter. År 2009 hade jag målet 5 arter och det blev 6 stycken. Även år 2008 var målet 5 nya men då blev det 9.

I år har jag delat upp fisket i fem kategorier och listat lite realistiska arter under varje kategori.

Till att börja med har vi havsfiske - båt med pigghaj, långa, havskatt, knot, piggvar, kolja, mindre kungsfisk. Bara vädret blir hyfsat så tycker jag man borde kunna ta minst två av dessa arter, t ex knot och mindre kungsfisk. Pigghajen är ju fredad nu men med tanke på stimmen som verkar ha funnits i höstas är det långt ifrån omöjligt att en pigghaj stiger på också. Sätter 2,5 arter som mål för denna kategori.

Under kategorin havsfiske-kust är det lite glesare mellan realistiska arter, paddtorsk och oxsimpa är egentligen de enda jag kommer på. Sedan finns det ju ett gäng udda arter man kan få med en stor portion flyt. Jag vet också att det kan gå totalt troll i fiske efter paddtorsk så här vågar jag max sätta 0,5 arter.

Nästa kategori är havsfiske-mikro. Här har jag redan skördat friskt bland de arter som är realistiska. Egentligen återstår inga smörbultar (förutom dystubb och leopardfläckig smörbult vilka inte är helt lätta). De arter som trots allt finns kvar känns svårfångade - de fem nålfiskarna, skarpsill och kanske någon riktigt ovanlig firre.
0,5 arter blir det här också.

Under kategorin sötvatten tänkte jag fiska efter vimma, faren, stäm och asp. Tycker jag borde kunna ta minst en av dessa då jag har en del uppslag. Sätter 1,5 arter som mål.

Sista kategorin är sötvatten-mikro som innehåller bergsimpa, stensimpa, småspigg, siklöja och nors. Har inga säkra planer för någon av dessa men en del lösa planer. Hoppas kunna fånga 1 av dessa arter.

Den totala summan blir 6 nya arter vilket får bli målsättningen för 2010. Tror den kan vara lite högt satt så om jag når målet blir jag riktigt nöjd.
Categories:

0 kommentarer:

Subscribe to RSS Feed