f

2010-02-19

..att fånga en nors eller siklöja?

Trots stundtals en hel del fisk på lodet som borde vara siklöja eller nors,


så blev det ingen av dessa arter idag heller. Jag testade vertikalpirk, häckla och mormyska. Det enda som ville nappa var en abborre som tog mormyskan.


Kanske kan man skylla på vädret. Det var inte lättfiskat med igenblåsta/snöade hål på några minuter. Sikten var inte heller helt bra, som synes på bilden ovan. Får hoppas norsen och siklöjan påverkades lika negativt av vädret och att det var därför dom inte ville hugga.
Categories: ,

0 kommentarer:

Subscribe to RSS Feed