f

2010-03-15


Öppet vatten nästan ända fram till havsöringsplatserna. Det verkar fortfarande rejält tjockt med is i kanterna dock.

0 kommentarer:

Subscribe to RSS Feed