f

2010-03-11

Zoarces viviparus


Kommentar
En art jag saknar bild på men jag vet att jag fångade en bunt i hamnen på Kärringön för säkerligen bortåt 20 år sedan. Jag kommer även ihåg att jag fått en för inte så länge sedan i en "flaskryssja" under agnfiske efter tångräka även om detta givetvis inte räknas i artjakten så visar det att det finns chans att få en ny även här lite längre söderut.
Categories: ,

0 kommentarer:

Subscribe to RSS Feed