f

2010-04-28

Naturvårdsverket och Artdatabanken har nu släppt en uppdatering av rödlistan. På fisksidan ser det ganska dystert ut. Jämfört med 2005 års lista har sex nya arter tagits med:
 • Havskatt (Starkt hotad)
 • Vitrocka (Nära hotad)
 • Lake (Nära hotad)
 • Sjurygg (Nära hotad)
 • Fyrtömmad skärlånga (Kunskapsbrist)
 • Vitling (Sårbar)
Samtidigt har några arter strukits från listan och klassas nu som livskraftiga:
 • Flodnejonöga
 • Groplöja
 • Spetsstjärtad smörbult
 • Piggvar
 • Småfläckig rödhaj
Särskillt tråkigt är det att nu slätrockan räknas som nationellt utdöd. Definitionen på RE (Nationellt utdöd) lyder:

En art är Nationellt utdöd när det är ställt utom rimligt tvivel att den sista individen som är potentiellt kapabel till reproduktion inom regionen (landet) har dött eller försvunnet från regionen, eller ifall det var en tidigare regelbunden besökare, den sista individen har dött eller försvunnit från regionen.

Hela fisklistan (pdf-dokument) kan läsas här:

0 kommentarer:

Subscribe to RSS Feed