f

2010-05-25

Salmo trutta

Vikt


Kommentar
En tjock sommarhavsöring som togs i början på Juli för några år sedan. Havsöringen är väl av få arter där fisket har blivit bättre både mängd- och storleksmässigt de senaste åren.
Categories: ,

0 kommentarer:

Subscribe to RSS Feed