f

2010-11-12

Jag hittade väldigt intressant info för en art-fantast som mig. Nämligen en del information om hur arterna kommer beskrivas i den kommande Nationalnyckeln. Som ni kanske vet pågår det ett projekt att beskriva arter i Sverige i några böcker. I maj 2011 kommer en del om broskfiskar och 2012 en annan del som beskriver strålfeniga fiskar.

Det jag hittade var ett dokument över korrigeringar av fisknamn. Man kan t ex läsa att Lycenchelys sarsii som tidigare kallades sydlig ålbrosme nu går under namnet slank ålbrosme. Ett annat exempel är dom två gamla höjdarnamnen trubbstjärtat och spetsstjärtat långebarn som nu kommer benämnas trubblångebarn och spetslångebarn.

Desto mer aktuell info är kanske att vår kära ryggstrimmiga pelamid, atlantisk bonito eller Sarda sarda på latin nu kommer benämnas enbart strimmig pelamid i Nationalnyckeln. Detta trots tidigare info om att det gamla namnet ryggstrimmig pelamid inte skulle ändras till bonito eller något annat. Se mer info om detta på Storfiskebloggen.

Ännu mer intressant är att man kan läsa hur vissa arter nu inte längre anses vara egna arter. Mindre samt större fjällröding och storröding betraktas nu som en art. Det samma gäller sikfiskar där nu bara tre svenska arter erkänns: sik, siklöja och peledsik. Detta med dom "ihopslagna" arterna gynnar ju inte mitt projekt i teorin, men eftersom det är så svårt att skilja de olika sikraserna (?) så spelar det ingen större roll i praktiken.

Mer info på http://www.nationalnyckeln.se samt http://www.artdata.slu.se/svenskaartprojektet/artnamn.asp

0 kommentarer:

Subscribe to RSS Feed