f

2011-01-02

April
Några arter som det fiskades efter i april var öring, abborre, gädda och stäm. Öringfisket för mig var trögt till en början med några blankpass innan den första havsöringen small på. Abborrfisket gick inget vidare som vanligt utan resulterade även det i öring.

Jag och Conny tog en tur på Göta Älv efter gädda. Conny fick en fiskjuse (catch & release) innan motorn gav upp och vi fick ro hem.

Stämfisket gav inget men på samma tur fiskade jag även lite efter gädda och där kom en riktigt kul bonusfångst, en asp vilket var årets fjärde nya art.


Maj
I maj testade jag ett nytt ställe för stäm men även detta ställe gav inga napp. Det var tänkt som en kombinerad tur efter nors och stäm. Nors försökte jag även få i Sävelången ett flertal gånger under själva norsleken. Vet inte vilken tur i ordningen detta misslyckade norsfiske var. Förutom detta blankade jag även på ett fiskepass med siktet inställt på vimma.

Mikrofisket under månaden gav däremot en del minifiskar men inga nya arter. Det blev ganska mycket fiske i maj så även näbbgäddefiske och lite fiske på havet blev det. Dock utan några superfångster men ett höjt personbästa på rötsimpa till 310g.


Juni
I juni blev det några turer efter piggvar vilka misslyckades. Dessutom blev det även en hel del mete i sötvatten med ruda, björkna, karp, sutare på fångstlistan. Det blev även en tur till Ätran efter lax inspirerad av några grymma laxfångster Marran gjorde i juni.

Juni var även starten på en intensiv period av multespaning, inte en enda multe syntes. De skulle inte dyka upp förrän i juli skulle det visa sig.
Categories:

0 kommentarer:

Subscribe to RSS Feed