f

2011-07-05

Läs här om nytt utsläpp av småfläckig rödhaj samt återfångst i vintras från isen i Gullmarn.

Passa även på att läsa om en ny fångst av ryggstrimmig pelamid eller bonito på Jan Olssons online-nyheter. Kommer dom komma tillbaka?

0 kommentarer:

Subscribe to RSS Feed