f

2011-08-27

Läser på "Bonito-bloggen" att det rapporterats nya fångster av ryggstrimmig pelamid (eller atlantisk bonito) i Norge. Nu hoppas man på att dom kommer tillbaka till Sverige också.

0 kommentarer:

Subscribe to RSS Feed