f

2013-06-10


Onsdag 19/6 kl 18:30 på Sjölyckan i Göteborg

Saxat från http://www.sportfiskarna.se/artikelsida/tabid/78/smid/385/ArticleID/1490/reftab/37/Default.aspx :

Anledningen till mötet är de förslag på fiskeregleringar som länsstyrelsen i Västra Götaland är ansvariga för att ta fram och som kommer att presenteras under kvällen. Havs- och vattenmyndigheten (HaV) kommer också att presentera den vägledning för reglering av fiske i marina skyddade områden som lades fram tidigare i år. Ärendet kommer att gå ut på remiss efter sommaren och det är därför angeläget att alla synpunkter nu kommer in.

Läs mer på länken ovan alltså.

0 kommentarer:

Subscribe to RSS Feed