f

2013-07-04Försöker efter klorocka. Ännu makrill, glyskolja, torsk, vitling och rötsimpa. Kjell fick en väldigt blågrön rötsimpa, spännande då vi trodde oxsimpa ett tag.

0 kommentarer:

Subscribe to RSS Feed