f

2013-09-13

Segt, småtorsk och vitling bara! Testade runt grundet som syns på sjökortet men jag var inte ensam. Tre sälar hade samma idé. Nu fiskar jag planlöst på  40m djup med mikrohäckla.


0 kommentarer:

Subscribe to RSS Feed