f

2014-01-13

I brist på fiske får det bli en artfotospecial för torsk.

Liten torsk fångad på blomblad

Isfiskad bifångst vid jakt på randig sjökock. Gullmarsfjorden

Två torskar får simma tillbaka, "Torskcentralen", Gullmarsfjorden.

Torsk från Universeum.

Catch & Release

Catch & Release II

Categories: ,

0 kommentarer:

Subscribe to RSS Feed