f

2014-09-08

Nesiarchus nasutus.jpg
"Nesiarchus nasutus". Licensed under Public domain via Wikimedia Commons.

Läste att en havsgädda (Nesiarchus nasutus) på 85 cm fångats i trål i Oslofjorden. Läs mer och se ett foto på fisken på vg.no.
Categories: ,

0 kommentarer:

Subscribe to RSS Feed