f

2015-04-10Det där är en rubrik som troligen aldrig skrivits innan. Knappast har det heller aldrig innan gjorts en film om fisket efter den här arten. En art som mig veterligen bara har krokfångats två gånger i Skandinavien; en gång i Gullmarsfjorden och en gång i Norge på platsen i filmen. Skall galningarna i NKML lyckas? Kolla filmen och se själva.

Själv har jag haft feber och varit förkyld sen mitt senaste vadarfiske. Får se om jag kan komma ut på lite fiske till helgen.

0 kommentarer:

Subscribe to RSS Feed