f

2016-07-05

Har roat mig lite med att försöka jämföra artfisket i Sverige och Norge. Totalt skall det i skrivande stund fångats 154 olika arter i Norge. Här i Sverige ligger vi på 128 unika arter vilket ändå är väldigt imponerande. Till dessa tillkommer sedan ett gäng arter som är fångade men av folk som inte är med i 50-klubben. Gråhaj, håbrand och havsmus är några exempel jag kommer att tänka på direkt men så är det väl i Norge också så man kan kanske ändå jämföra siffrorna hyfsat.

I Norge har den som fångat flest arter fångat 127 arter. I Sverige ligger vi långt efter, 88 stycken har de två som fångat flest i Sverige i skrivande stund.

När det gäller saltvatten är det ganska klart att det lättare går att fånga många arter i Norge med mindre ansträngning. När det gäller sötvattensarter däremot så ligger Sverige lite bättre till även om många på listan nedan från Sverige inte direkt är några hämtfiskar....
Om man räknar rödingens och sikens underarter som vardera en art så får jag det till 53 olika sötvattensarter i Norge och 64 i Sverige.

Unika Svenska sötvattensarter

Donaulax Hucho hucho
Faren  Ballerus ballerus
Gräskarp  Ctenopharyngodon idella
Grönling  Barbatula barbatula
Indianlax  Oncorhynchus nerka
Majfisk  Alosa alosa
Mal  Silurus glanis
Marmorkarp  Hypophthalmichthys nobilis
Nissöga  Cobitis taenia
Rysk simpa Cottus koshewnikowi
Silverkarp  Hypophthalmichthys molitrix
Silverlax  Oncorhynchus kisutch
Skärkniv  Pelecus cultratus
Staksill  Alosa fallax
Sterlett  Acipenser ruthenus
Strupsnittsöring  Oncorhynchus clarkii
Svartmunnad smörbult Neogobius melanostomus
Vimma  Vimba vimba
Vårsiklöja Coregonus trybomi

Unika Norska arter

Svart dvärgmal Ameiurus melas
Dvärgmal (brun) Ameiurus nebulosus
Sibiriskt nejonöga Lethenteron camtschaticum
Arktisk flundra Liopsetta glacialis
Guldmulte Liza aurata
Tunnläppad multe Liza ramada
Hundlax Oncorhynchus keta
Bear Island charr  Salvelinus salvelinoinsularis
Solabborre  Lepomis gibbosus

Sötvattensarter som finns i både Sverige och Norge

Abborre  Perca fluviatilis
Asp  Leuciscus aspius
Atlantstör  Acipenser sturio
Bergsimpa  Cottus poecilopus
Björkna  Blicca bjoerkna
Braxen  Abramis brama
Bäcknejonöga  Lampetra planeri
Bäckröding  Salvelinus fontinalis
Bäcköring  Salmo trutta
Kanadaröding  Salvelinus namaycush
Elritsa  Phoxinus phoxinus
Röding Salvelinus alpinus
Flodnejonöga  Lampetra fluviatilis
Färna  Squalius cephalus
Groplöja  Leucaspius delineatus
Guldfisk  Carassius auratus
Gädda  Esox lucius
Gärs  Gymnocephalus cernua
Gös  Sander lucioperca
Harr  Thymallus thymallus
Havsnejonöga  Petromyzon marinus
Hornsimpa  Myoxocephalus quadricornis
Id  Leuciscus idus
Karp  Cyprinus carpio
Lake  Lota lota
Lavaretsik  Coregonus lavaretus
Lax  Salmo salar
Löja  Alburnus alburnus
Mört  Rutilus rutilus
Nors  Osmerus eperlanus
Puckellax  Oncorhynchus gorbuscha
Regnbåge  Oncorhynchus mykiss
Ruda  Carassius carassius
Sandkrypare  Gobio gobio
Sarv  Scardinius erythrophthalmus
Siklöja  Coregonus albula
Skrubba  Platichthys flesus
Småspigg  Pungitius pungitius
Stensimpa Cottus gobio
Storspigg Gasterosteus aculeatus
Stäm  Leuciscus leuciscus
Sutare  Tinca tinca
Svartabborre  Micropterus dolomieu
Ål  Anguilla anguilla
Öringabborre  Micropterus salmoides

2 kommentarer:

Robert Andersson sa...

Häftigt!

Men, rysk simpa, svartabborre, öringabborre...
På riktigt?!?

Patrik sa...

Håller på och undersöker just det där, tänkte gå igenom alla mysko arter som vi skall ha i Sverige framöver!

Subscribe to RSS Feed