f

2017-01-02

7. Långa (Molva molva) 

Varit med sen starten och nog borde jag kanske fått en redan men jag känner ändå inte att det är en sån där art som jag jag nött särskilt mycket på. Inte som klorocka, nors eller lerskädda. Nej långan kommer nog när som helst. Skulle bli förvånad om den lyckas undvika mig två turer till utåt Måseskär.


8. Nissöga (Cobitis taenia)

En art som verkar svårfångad men som har fördelen att vara på en begränsad yta och kan fiskas på kikfiske. Detta är en art som skall bockas av, troligen ganska snart. 

0 kommentarer:

Subscribe to RSS Feed