Ett sågverk kan hjälpa dig som bygger hus

Med anledning av att du som husköpare har större möjligheter att påverka både utseende och material, är det idag p​opulärt att välja lösvirkeshus för många, när de ska bygga sitt nya hus som ska användas vid byggnationen. Du kan vända dig till sågverket Ingarps Trävaror AB om du har behov av att specialtillverka olika trädetaljer. Detta behöver inte bara betyda att du vill specialtillverka olika detaljer, utan företaget tillverkar naturligtvis även alla typer av standardiserade virkestyper.

Många av de svenska sågverk som idag finns i Sverige, har en lång historia och har någon gång börjat med att farfar eller farfars far skaffade sig eller skapade en såg som kunde hyvla och plana virke. Så är det också med Ingarps Trävaror, som från att ha varit ett litet ambulerande sågverk numera är en leverantör att lita på.

Med erfarenhet och den bästa kvalitet

Ingarps Trävaror är ett sågverk som har från att vara en liten såg utvecklats, där du för många år sedan kunde beställa de olika virkesdimensioner som du önskade, till att idag vara ett stort trävaruföretag som har det mesta i sitt sortiment. Dem ser fortfarande med samma värde på både stora och små kunder trots denna utveckling.

Detta sågverk är ett företag som hellre satsar på långvariga relationer med markägare och andra leverantörer av råvaror, istället för att försöka hitta bästa möjliga pris för dagen. Därigenom vet du, som kund hos Ingarps Trävaror, att du alltid får den kvalitet som du förväntar dig av ett sågverk som verkligen sätter kunden i fokus. Därför är det många som väljer detta företag som deras favorit när det gäller att hitta ett sågverk som verkligen kan sitt arbete.

Företaget är ett modernt sågverk som ligger i södra Sverige. De har många års erfarenhet inom branschen och kan hjälpa dig med det mesta som har med trä och virke att göra. Eftersom det är ett material som vi har arbetat med i Sverige i många år så är sågverken här gedigna och duktiga på sitt arbete och det är verkligen ett hantverk att kunna hantera trä och utarbeta det till sina fulla funktioner. Trä och trähantering är därför en stor del i svensk produktion och det är något som Ingarps Trävaror tar allvarligt på och driver därför ett vinstdrivande och seriöst företag som kan hjälpa dig och ditt företag med det som ni behöver inom trä och virke av olika slag.