Har du behov av bergförstärkning?

Är det så att du har behov av bergförstärkning? Det kan du få hos Bergbolaget i Götaland AB. De har flera olika metoder för att förstärka berg. Bland annat så gör det de i form av skrotning, bultning och nätning. När det gäller skrotning så görs detta med deras egna grävmaskiner och med traditionell handskrotning. Det är ett hantverk som funnits länge och som kräver att de som gör det har erfarenhet, god fysik samt tänker säkert. När bultning av bergväggar förs så är det en utmaning med borrningen. Det om pallhöjden är hög. Då använder detta företag samarbetspartners. Nätning sker om det är sprängda bergväggar med dålig bergkvalitet och det finns risk för att stenar rasar ner. För att det inte ska ske så klär man in bergets väggar med nät.

Förstärk bergen på rätt sätt

Om du har ett eller flera berg där det behövs bergförstärkning, då är det smart att vända dig till Bergbolaget i Götaland AB. Utöver att de kan förstärka berg så har de även så att de kan spränga berg eller göra bergkrossning. Det är bra om du vill ta tillvara berget och dess material. Oavsett vad för tjänster inom detta du behöver, så är det kompetent personal som jobbar med det. De vet vad de gör och tänker alltid säkert. Om du vill veta mer om vad de kan göra för dig och dina berg så har de en hemsida. Där kan du läsa mer om deras olika tjänster. Där finns även deras kontaktuppgifter om du vill nå dem och prata med dem direkt om just dina berg.