TIG-svetsning en snabb och effektiv svetsning

 

Tungsten Inert Gas syftar till den engelska benämningen med förkortningen TIG och är precis som namnet antyder en svetsningsmetod. Vardagligt talar man ofta om gasvolframsvetsning, vad man då talar om är egentligen just
TIG-svetsning. Vad som är så utmärkande för just denna metod är att elektroderna inte göras av med undertiden man genomför en svetsning.  För att få det att fungera måste man tillsätta någon form av material till själva ljusbågen, i många fall brukar detta vara helium eller argon. När man använder metoden TIG svetsning kan man använda sig av både växel- och likström, vad man bör välja beror på vad det är för material man skall arbeta med.​

Skulle det till exempel röra sig om aluminium är det lämpat att koppla in växelström medan om det är rostfritt eller koppar är det bäst att arbeta med likström. En av anledningarna till att man väljer att arbeta på detta sätt är att det ofta brukar bli ett väldigt bra resultat. Är det viktigt att resultatet håller hög kvalitet är det bäst att använda sig av gasvolframsvetsning.

Arbetsprocess för en TIG svetsning

Jämför man gasvolframsvetsning med andra alternativ för samma typ av arbete slås man ofta av att det är en metod som tar förhållandevis lång tid. Om man vill bli klar snabbare och vill ha mindre efterarbete är en TIG-svetsning något man bör tänka på om man ska välja en svetsning metod.

Vad man bör vara vaksam över under arbetets gång är att man inte ska få små fördjupningar i materialet man arbetar med, detta är tecken på så kallade sugningar och kan i värsta fall innebär att produkten blir obrukbar. Det är inte alltid som man kan se dessa ytterst små hål, vilket gör noggrann.​